“Driving Europe Forward” wil beleidsmakers en burgers betrekken bij het debat over de mobiliteit van de toekomst, en meer bepaald over elektrische en zelfrijdende voertuigen. Innovatie en onderzoek in deze twee sectoren zijn al volop aan de gang en de parlementsleden zijn het overleg gestart over de nodige aanpassingen voor Europa. Dit is dus het aangewezen moment om ook de burger bij het debat te betrekken.


Als pionier en marktleider in elektrische voertuigen in Europa, zowel op de weg als op het circuit, ligt het voor de hand dat Renault zijn medewerking verleent om het grote publiek bij deze uiterst belangrijke discussie te betrekken. Met het uitstallen van zijn Formule E bolide illustreert Renault hoe de industrie zich aan de evolutie van de mobiliteit aanpast.

%d bloggers liken dit: