Vrienden van de Estafette

Een stukje geschiedenis…

In 1980 verliet de laatste Estafette de lopende band. Een nieuw tijdperk brak aan: de Estafette behoeden voor ‘uitsterven’ en haar door een goede conservering – zo lang mogelijk – aan het openbare leven te laten deelnemen… Estafettebeschermer pur sang Jan Dijk uit Dalfsen startte in het najaar van 1991 onvermoeibaar zijn speurtocht naar nog ‘levende’ Estafettes en haar bestuurders.

Begin 1992 werd uit de 40 reeds achterhaalde Estafette-bezitters een team van 8 voortrekkers geformeerd die de levenskansen van een heuse Estafette-vereniging moesten onderzoeken. 17 juli 1992 is de gedenkwaardige dag waarop de vereniging ‘Vrienden van de Estafette’ daadwerkelijk werd opgericht. Een onderdelen- evenementen- en redactiecommissie zagen al spoedig het levenslicht. Het sein stond op groen.

Doelstelling van de vereniging…

‘En route’… Oftewel ruim baan voor de Estafette; door een gezamenlijke inspanning van de leden, zoals uitwisselen van kennis en het verzamelen van materialen en onderdelen. Onvoorwaardelijke ingrediënten voor de overlevingskansen van de Estafette. Maar ook de saamhorigheid wordt gevoed en wel door de organisatie van tenminste één verenigingsweekend per jaar en door de uitgave van ‘De Estafette Loper’; een periodiek dat 4 keer per jaar op de mat ploft…

Maar er gebeurt meer…

De vereniging reageert alert op nieuwe initiatieven: ‘sleutel’- en technische oriëntatiedagen worden er georganiseerd. En er is een landelijke Old Timer-, Auto-Club-, Rally-, Tour-, of wat-dan-ook- dag, de vereniging bekijkt de mogelijkheid to deelname. Doet zich niets voor op dit gebied, individueel of gezamenlijk de bus vertroetelen blijft geen probleem…

Meer informatie over de ‘Vrienden van de Estafette’ kun je vinden op www.renault-estafette.nl waaronder ook alle gegevens over het lidmaatschap en de diverse contactpersonen te vinden zijn.